Vivat Poród - Na dobry początek
Mama Bamba - Robyn Sheldon

Mama Bamba - Robyn Sheldon

...alką z bólem powodowanym skurczami a otwarciem się na nadzwyczajną siłę ciała, gdy nadchodziły kolejne fale porodowe”.
Nazywa wręcz intensywność porodu transem - „dała się ponieść porodowi”, „w porodzie i rodzicielstwie w dużej mierze chodzi o to, aby się poddać”.
To właśnie taka narracja, głębokie zaufanie do procesu i mądrości naszych ciał, ma moc transformacji głęboko zakorzenionych przekazów i silnych wzorców. Zmienia perspektywę, nadaje nowe znaczenie, czasem wywraca do góry nogami dotychczasowy sposób postrzegania.
„Kiedy w trakcie rodzenia jesteśmy skupione, ześrodkowane i wspierane poprzez rozluźnienie, poczucie bezpieczeństwa i bycie kochaną przypomina to surfowanie na fali, gdy obmywają nas przypływy.”
Jednak pomimo głównego wątku związanego z porodem drogami natury, przedstawiono także sposoby na humanizację cesarskiego cięcia. Tą część kończy niezwykła opowieść o 3 porodach zakończonych cesarką.
Dużo jest zresztą przekazu kryjącego w sobie myśl o tym, że „poród jest taki, jaki jest. I chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, narodziny, podobnie jak życie, nie są doskonałe. (…) Poród ma swój porządek oraz cel i podąża własną ścieżką, niekoniecznie zgodnie z naszymi planami i oczekiwaniami.” Jakże uwalniające to zdania!
Całość poprzeplatana opowieściami porodowymi i macierzyńskimi, które stanowią praktyczne unaocznienie i są żywymi przykładami przekazywanych treści.
Aksamitna...