Vivat Poród - Na dobry początek
Błogosławiony stan umysłu - Karolina Piotrowska

Błogosławiony stan umysłu - Karolina Piotrowska

Na początku krótka refleksja nad okładką i tytułem...

Błogosławiony stan – jakże często określenie to słyszą oczekujące kobiety. I jak daleko jest społeczeństwu do takiego ich traktowania.
Tytuł kieruje uwagę na wewnętrzne poczucie tego stanu, dodając słowo: umysłu.

Obrazuje to eteryczne zdjęcie z okładki, zapraszając nas do magicznej podróży w świat „terapeutycznych bajek dla kobiet w ciąży”.

I choć tak głosi druga część tytułu, całość jest jedną baśnią podzieloną na rozdziały. Nie można ich czytać oddzielnie, bo tworzą spójne opowiadanie, gdzie odstępy wyznaczają miesiące księżycowe.

Każdy z rozdziałów już tytułem wskazuje na obszar terapeutyczny, np. ”Trzeci księżyc – transformujący...”, „Siódmy księżyc - prawdę niosący”, „Dziesiąty księżyc – pełnię odkrywający”, co obrazują piękne ilustracje - również z motywem księżyca.

Sama baśń to historia dwóch kobiet oczekujących – Ester i Ingrid - których jakże odmienne losy, przeplatają się na kolejnych kartach książki.
Żyją w społeczności wyspiarskiej, plemiennej wspólnocie, której zwyczaje i poglądy poznajemy na kolejnych kartkach opowieści.

Ks...